Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Experter på asbestsanering i Västerås

Många gamla byggnader kan ha asbest kvar i till exempel konstruktion och isolering. Asbest är sedan i slutet på 1980-talet förbjudet i nybyggnationer och vid renoveringar på grund av materialets hälsofarliga ämnen. Asbest är helt ofarligt i orört skick, men vid bearbetning frigörs asbestdamm vilket är mycket farligt att andas in. Mellan 1950-1970 var asbest mycket vanligt på grund av sina på den tiden överlägsna egenskaper. Bor du i en bostad eller fastighet som är byggd innan 1980 föreligger det en viss risk att det finns asbest kvar i byggnaden.

Det rekommenderas att göra en besiktning för att kontrollera om det förekommer asbest och i så fall göra en noggrann asbestsanering. Det finns av givna anledningar mycket stora säkerhetskrav på en asbestsanering och den får bara utföras av certifierade företag.

Vi arbetar med trygg och säker asbestsanering i Västerås med omnejd. Vi arbetar effektivt och metodiskt med ett stort säkerhetstänk.

Kontakta oss så hjälper vi dig med asbestsanering av högsta kvalitet. Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert!

asbestsanering Västerås

Säkerheten i fokus

Med tanke på arbetets art är säkerheten hela tiden med i vårt arbete. Vi har den spetskompetens som krävs såväl som utbildning och behörighet för asbestsanering. Lika viktigt är det såklart att använda professionell utrustning och beprövade metoder för en effektiv och säker sanering.

När man ska genomföra en professionell asbestsanering måste den följa ett antal steg. Inledningsvis måste hela området noga spärras av, eftersom asbestdamm lätt kan spridas i luften och är mycket farligt att andas in. Om asbest tar sig in i lungorna kan det orsaka svårigheter att andas och under långvarig exponering finns det stor risk att utveckla cancer.

Säkerhets- och luftslussar måste sättas upp där det skapas undertryck som hindrar asbestfibrerna att spridas i luften.

Asbestsanerarna använder specialframtagna skyddskläder och masker med mycket effektiva filter som heter P3-filter. All utrustning, dammsugare och luftrenare är också utrustade med P3-filter.

Våra arbetsmetoder

Hur går då själva processen till? När du misstänker att det finns asbest i din fastighet ska du först och främst kontakta oss – vi tar hand om allt. Inledningsvis har vi en dialog där vi planerar hela processen och ger dig ett prisförslag. Vi gör sedan en miljöinventering och provtagning för att ta reda på om och var det finns asbest.

Självklart hjälper vi dig med tillståndsansökan som är nödvändigt. Sedan bokar vi in en komplett asbestsanering som innehåller en noggrant utförd sanering och såklart deponering av det farliga restavfallet. Under processens gång är vi mycket lyhörda för dina frågor och funderingar. För oss är det viktigt med en löpande dialog med våra kunder. 

Asbestsanering Västerås – mer information om materialet

Asbest är ett ämne som kan förekomma i ett flertal olika former. Det kan finnas i fri form i olika produkter eller bunden till eller blandad med olika produkter. Sprutasbest. det vill säga asbest uppblandad med bindemedel och andra tillsatser, har ett mycket högt innehåll av asbest. Asbest kan bindas till många material och ämnen: cement, gummi, plaster, silikon med mera.

Exempel på produkter där det finns bunden asbest är vissa golvplattor, eternitplattor, magnesiamassa, asbestplattor och en del plastmattor.

Asbest i fri form ökar risken för damm på ett betydande sätt. Speciellt riskabla är produkter där asbest förekommer i pulverform. Dessa material dammar normalt inte så länge som materialet inte bearbetas eller rivs. Sågning, slipning och borrning frigör asbestfibrer och kan leda till höga halter av asbest i luften. Asbestdamm kan dessutom förekomma vid demontering av asbesthaltiga packningar och vid brytning av bergmaterial som är förorenade med asbest.

Asbest finns ofta i äldre hus

I många äldre byggnader finns det asbest, främst i fastigheter som byggdes före 1979. Emellanåt kan asbest även finnas i yngre byggnader än så. I bostadshus kan asbest förekomma i flera olika sammanhang. Här är några av dessa:

  • Rörisolering.
  • Värmepannor, gamla kakelugnar och rökgångsanslutnintar.
  • Ventilationssystem i både aggregat och trummor.
  • På tak, fasader, balkonger samt i väggar, soprum och bakom elskåp kan det finnas asbestcementskivor.
  • Fönsterbänkar och skivor som finns under dessa. Asbest kan även i vissa fall finnas i fönsterkitt.
  • På gasspisar i form av strålskydd på spisens skåpsskydd som sitter på sidorna.
  • Plastmattor och golvplattor av vissa fabrikat. Det kan även finnas asbest i vissa golvbeläggningar och gammalt mattlim.
  • Fog och kakelfix.

Kan finnas i många typer av byggnader

Asbest kan emellanåt även upptäckas i andra typer av byggnader än bostadshus. I kontor och andra typer av förvaltningsbyggnader kan asbest finnas på samma platser som i bostadshus men även i ventilationssystem, i undertak och brandskyddssklädda takstommar. I offentliga samlingslokaler är situationen densamma, men här kan det hälsofarliga materialet även hittas ljudisolerings- och ljuddämpningsmaterial. I kyrkobyggnader kan det förekomma i tilläggsisolering och akustikförbättringsmaterial.

I lokaler som är avsedda för lantbruk kan asbest förekomma i tak. I industrier finns materialet emellanåt i skyddsmaterial mot brand och värmestrålning.

Handlar det om äldre byggnader så går det aldrig att vara hundra procent säker på att det inte finns asbest – oavsett vilken typ av byggnad det handlar. Låt oss göra en asbestmätning och en sanering om det skulle behövas! Ett bra sätt att investera i hälsan hos de personer som befinner sig i lokalerna.

Vi kan asbestsanering