Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Professionell asbestsanering i Stallarholmen

Många har en felaktig uppfattning om asbest. Dels tänker man att det är livsfarligt att bo i ett hus där asbest finns - och dels så tänker man att asbest är förbjudet och att det, i och med detta, inte borde finnas överhuvudtaget.

Sant är att asbest är förbjudet att använda i Sverige och att det varit så allt sedan 2982. Lika sant är att asbest fortfarande kan finnas i äldre hus och detta så det användes i allt från isolering, fogar, murbruk, golv och i exempelvis lim.

Livsfarligt? Ja, men inte på det sätt som många tänker sig. Bor du i ett äldre hus i Stallarholmen där det finns asbest i olika byggmaterial så är detta inte synonymt med att du lever i en livsfara.

Asbest är farligt först då materialet det sitter i går sönder. Vilket innebär att exempelvis en rivning eller en renovering kan medföra en påtaglig fara för din egen hälsa. Där behöver du först anlita oss för en asbestsanering i Stallarholmen. Asbestsanering innebär att vi tar bort all asbest som finns i ditt hus. Detta sker med speciella verktyg och med skyddsutrustning.

Viktigt är att påpeka att endast företag med godkännande får göra detta och att det krävs både utbildning och kunskap för att hantera material med asbest i sig.

Väljer du oss för en asbestsanering så väljer du en trygg och säker väg fram till ett friskt boende.

Asbestsanering Stallarholmen

Kontakta oss för asbestsanering i Stallarholmen