Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Professionell asbestsanering i Fagersta

Hur stor risk är det egentligen att du exponeras för asbest? Idag vet vi att asbest är farligt och att det i brutet tillstånd kan leda till riktigt allvarliga sjukdomar och skador på lungorna.

Fram till 1982 så fanns inte samma kunskap. Bor du i ett hus byggt under 60-70-talet finns det alltså en risk i att det inuti olika byggmaterial - tak i garaget, plastgolv, fogar, isolering och så vidare - kan finnas asbest.

Livsfarligt? Nej, inte om det hålls intakt, men om du ska riva eller renovera så kan det handla om större faror och där bör du anlita oss för en asbestsanering i Fagersta.

Vi har lång vana av asbestsanering och lämnar ingenting åt slumpen. Givetvis är all personal utbildade och certifierade för att få arbeta med asbest och sanering av detta giftiga ämne. Bor du i ett äldre hus och planerar ett större ingrepp i form av en renovering?

Kontakta oss innan så säkerställer vi att du i framtiden inte exponeras för asbest.

asbestsanering Fagersta

Asbestsanering – steg för steg

En asbestsanering föregås alltid av en provtagning och där vi först testar om det finns asbest i ditt hus. Om detta skulle vara sanningen så tar vi nästa steg som innebär att vi A) anmäler din asbestsanering i Fagersta till Arbetsmiljöverker B) spärrar av området och informerar grannarna och C) sätter igång med saneringen där vi använder oss av specialverktyg och skyddsutrustning designad för just denna typ av sanering.

Kontakta oss för asbestsanering i Fagersta