Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Professionell asbestsanering i Sala

Att bo i ett hus som har asbest i sig är i sig inte farligt. Men, om du bor i ett sådant hus i Sala och planerar att exempelvis riva och renovera - då kan det bli väldigt farligt.

Asbest finns fortfarande kvar i många svenska hus och detta som en följd av att det fram till 1982 användes frekvent i olika byggmaterial. Det kan innebära att det finns asbest i fogar, i isolering, i lim använt för golv samt i exempelvis garagetaket. Bor du i ett äldre hus där det mesta verkar vara i original så är det således en ganska stor chans att det de facto finns asbest och detta gör också att du bör agera.

Vår personal är utbildade och godkända för att sanera bort asbest och vi använder oss av den speciella utrustning och de verktyg som krävs för att kunna genomföra ett effektivt - och säkert - jobb. Misstänker du asbest - kontakta oss direkt så undersöker vi saken direkt.

Asbestsanering Sala

Provtagning och sanering

Genom att anlita oss för en asbestsanering i Sala så garanteras du ett hem utan asbest och i och med detta också en större trygghet. Vi mäter först om det finns asbest - och i vilken koncentration - och därefter följer vi gängse regler som finns för en professionell sanering av asbest. Vilket konkret innebär en anmälan till Arbetsmiljöverket, tydlig skyltning, avspärrningar och information till grannar innan arbetet sätter igång.

Kontakta oss för asbestsanering i Sala