Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Asbestsanering i Enköping

Ska du riva eller bygga om i ditt hus i Enköping? Bor du i ett äldre hus bör du först och främst säkerställa att detta inte har asbest i sig. Asbest användes förr i byggmaterial - fogar, tak, gamla plastmattor, eternitplattor och exempelvis i isolering - och spåren av detta finns fortfarande kvar. Många är omedvetna om detta och bor du i ett äldre hus i Enköping så kan det definitivt finnas risker.

Vi har lång vana av asbestsanering och har alla certifikat och den utbildning som krävs för att ta oss an en sanering av asbest. Anlitar du oss genomför vi en provtagning som - om den visar att asbest finns - följs av en sanering där vi arbetar metodiskt, med rätt utrustning och med största fokus på säkerhet.

Givetvis anmäler vi saneringen till Arbetsmiljöverket och informerar grannarna innan vi sätter igång med arbetet.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

asbestsanering Enköping

Mer om asbest

Sedan 1982 är det förbjudet att använda asbest i Sverige. Det var då farorna började upptäckas och man såg att många som arbetade med material innehållande asbest blev sjuka i bland annat lungcancer. Asbest är inte farligt i ett obrutet tillstånd, det är när material går sönder - exempelvis vid rivning - som det blir farligt att andas in. Har du planer på att riva hemma så kan detta kräva en professionell asbestsanering i Enköping innan.

Kontakta oss för asbestsanering i Enköping