Asbest

Trygg och säker asbestsanering

Numera vet alla riskerna med asbest och det har varit förbjudet sedan 1980-talet. Materialet är i sig en bra produkt som är både hållbar och har goda isoleringsegenskaper. Det är också helt ofarligt i fast form, men när materialet bearbetas vid till exempel renoveringar eller vid brand frigörs mikroskopiska fibrer och damm som är mycket hälsofarliga att andas in.

Det förekommer fortfarande mycket asbest i äldre byggnader och det är såklart en risk att ha asbest i sin närhet om något skulle hända. Det rekommenderas att göra en professionell asbestsanering för att säkerställa boendemiljön för alla. Det höjer självfallet även värdet på huset.

Vi har gedigen erfarenhet av att sanera byggnader från asbest. Hör av dig till oss så gör vi en noggrann miljöinventering och planerar in en grundlig asbestsanering.

Var hittar man asbest?

Eftersom det varit förbjudet sedan 1980-talet så lär du inte hitta asbest i hus byggde på senare år. Men i äldre hus och byggnader är det inte ovanligt. Men var ska man leta efter asbest? Ett vanligt användningsområde var att använda det i eternitplattor på fasader, tak och i väggar, murbruk och i isoleringsmaterial. Det går också att hitta i armerad plast, svartlim för betong och golvmattor samt i fog och fix för kakel.

Det är viktigt att inte ha asbest kvar då det är mycket hälsofarligt när det bearbetas. Vid till exempel renoveringar av äldre hus är det såklart en stor säkerhetsrisk för ovetande byggarbetare. För att med säkerhet hitta spår av asbest måste man genom för en noggrann provtagning. Detta måste enligt lag genomföras av en behörig expert som oss.

Boka en provtagning och asbestsanering

Är du orolig för att din fastighet har asbest så kommer vi gärna till dig och gör en provtagning med eventuell efterföljande asbestsanering. Vi har rätta behörigheterna, lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom högrisksanering. Självklart följer vi Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter gällande asbest. Vi vidtar alla nödvändiga skyddsåtgärder och använder den allra senaste utrustningen.

Kontakta oss för mer information

Låt oss sköta saneringen på ett säkert sätt