Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Professionell asbestsanering i Kungsör

Vi erbjuder professionell och säker asbestsanering i Kungsör. En process som alltid föregås av en provtagning där vi kommer hem till dig - eller besöker företagets lokaler - och mäter upp nivåerna av asbest. Skulle det finnas asbest så går vi vidare med att anmäla en asbestsanering till Arbetsmiljönämnden och därefter så spärrar vi av området och informerar grannarna om att en asbestsanering ska påbörjas.

Vid arbetet med med asbestsanering i Kungsör använder vi rätt skyddsutrustning och speciella verktyg som säkerställer att vare sig vi eller någon annan exponeras för det detta farliga ämne. Vi sanerar och gör efter en avslutad arbete en besiktning som visar allt all asbest är borta. Vi arbetar på ett fackmannamässigt sätt och har givetvis de tillstånd som krävs för att utföra asbestsanering.

Hör av dig så återkommer vi med en kostnadsfri offert!

asbestsanering Kungsör

Vanligt förekommande i äldre byggnader

Ser man till asbest så är det förbjudet att använda i Sverige sedan 1982. Fram till dess så användes det emellertid frekvent och det innebär att äldre hus ofta kan ha asbest i olika byggmaterial. Det är inte farligt att bo i ett sådant hus, men däremot så är det farligt att påbörja en renovering eller rivning då asbest då bilar ett farligt damm. Planerar du en renovering och bor i ett hus byggt före 1982 så är det således läge att ringa oss innan för en provtagning av asbest - och en eventuell asbestsanering.

Kontakta oss för asbestsanering i Kungsör