Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Trygg och säker sanering

Med fokus på säkerheten

Professionell asbestsanering i Eskilstuna

Bor du i ett äldre hus i Eskilstuna finns det också en risk i att asbest kan finnas i olika byggmaterial. Det är inte farligt i ett kompakt tillstånd, men om du exempelvis ska riva eller renovera kan det innebära att du exponeras för asbestdamm som kan leda till allvarliga skador och sjukdomar.

En asbestsanering i Eskilstuna får endast utföras av certifierade och utbildade företag som använder sig av rätt säkerhetsutrustning. Vidare måste även området spärras av och grannar ska informeras om att en asbestsanering ska ske. Vi har kunskapen, behörigheten och de certifikat som krävs samt många års erfarenhet av asbestsanering.

Misstänker du asbest i ditt gamla hus? Kontakta oss redan idag.

asbestsanering Eskilstuna

Sanering av asbest

Asbest är sedan 1982 förbjudet att använda i Sverige, men fram till dess så var det vanligt förekommande i olika byggmaterial. Detta då ämnet hade väldigt fina egenskaper i att exempelvis isolera och kom med en extremt bra hållbarhet och livslängd. Bor man i ett hus med asbest så är det viktigt att man får detta åtgärdat. Även om det inte är farligt att bo i huset så handlar det om att säkra upp för framtiden.

En professionell asbestsanering i Eskilstuna i vår regi föregås alltid av en provtagning och där vi sedan - om denna visar att det de facto finns asbest - anmäler en sanering till Arbetsmiljöverket.

Kontakta oss för asbestsanering i Eskilstuna